Home > Inwoners > Aardbevingen en versterken > Waar kan ik terecht?

Waar kan ik terecht?

Wij proberen u zo goed mogelijk door te verwijzen naar de organisatie die u het beste kan helpen. Mist u een organisatie in de lijst, die ook van nut kan zijn voor inwoners? Laat het weten via versterken@eemsmond.nl en wij nemen deze op in de lijst.

Wilt u schade melden?

Bij de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade kunt u terecht om uw aardbevingsschade te melden. Schademeldingen die vanaf 31 maart 2017 zijn gedaan, worden volgens dit protocol behandeld. Ga direct naar het online schadeformulier.

  • telefoonnummer voor (vragen over) schademeldingen: 0800 4444 111 (gratis), bereikbaar van 8.00 tot 20.00 uur, 7 dagen per week.
  • bezoekadres: Cascadeplein 10, 9726 AD Groningen

Heeft u vragen over inspectie en versterking?

Bij het versterkingspunt Eemsmond werken bewonersbegeleiders van de NCG. Zij beantwoorden graag uw vragen en bieden begeleiding tijdens het proces. 

  • e-mail: info@versterkingspunteemsmond.nl
  • telefoonnummer: 088 - 041 44 68 (voor het maken van een afspraak)
  • bezoekadres: Hoofdstraat-Oost 24 in Uithuizen (voormalig notariskantoor)

Kijk voor de actuele bezoektijden op de website van de NCG.

Is er meer aan de hand dan alleen schade?

Soms spelen er allerlei extra problemen spelen die door de compensatieregelingen onvoldoende worden opgelost. Het gaat dan vaak om een stapeling van problemen : medische, psychische en/of sociale problemen, soms ook economische problemen, waardoor de schade aan het huis de druppel is die de emmer doet overlopen.

Daarom is er het Vangnet voor Bijzondere Situaties als gevolg van aardbevingen in Groningen.

Stut-en-Steun

Loopt u tegen (persoonlijke) problemen aan vanwege de gaswinning? Stut-en-Steun biedt gratis onafhankelijke ondersteuning. U kunt bij Stut-en-Steun terecht met al uw vragen rondom schadeafhandeling en het inspecteren en versterken van uw huis en de verschillende regelingen. Zowel huurders als woningeigenaren kunnen er terecht. Stut-en-Steun is een initiatief van de Groninger Bodembeweging en het Groninger Gasberaad.

Arbiter Bodembeweging

Bent u het oneens met de afhandeling van uw woningschade? Schakel dan de Arbiter Bodembeweging in.

Heeft u een klacht over de afhandeling van uw schade?

De Onafhankelijke Raadsman is het meldpunt voor klachten over de afhandeling van uw schadeclaim door NAM of CVW. 
De Onafhankelijke Raadsman bekijkt individuele klachten en probeert waar mogelijk te bemiddelen.

Op de website van de Onafhankelijke Raadsman kunt u lezen of u in aanmerking kunt komen voor zijn diensten.

Arbiter Bodembeweging

Op een onafhankelijke, laagdrempelige manier beslechten de arbiters geschillen over aardbevingsschade in het gaswinningsgebied in de provincie Groningen. Meer weten? Kijk op www.arbiterbodembeweging.nl

Bent u ondernemer?

De ondernemersadviseur (NCG)

Heeft u als ondernemer schade van de aardbevingen? De ondernemersadviseur van de NCG denkt graag met u mee.

Economic Board Groningen

Heeft u als ondernemer subsidie of advies nodig om uw plannen waar te maken? Het EBG kan u hiermee verder helpen.

Wilt u subsidie aanvragen?

Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN)

Wilt u uw woning energiezuinig maken? Bekijk de mogelijkheden voor subsidies van SNN.

Het Loket Leefbaarheid

Heeft u plannen om bijvoorbeeld een multifunctioneel sportveld aan te leggen in uw dorp? Het Loket Leefbaarheid ondersteunt initiatieven.

Het SNS-fonds Middelstum

Wilt u een project starten waar u en uw buren wat aan hebben? SNS Fonds Middelstum stelt financiële middelen beschikbaar om dit te bereiken.