Home > Inwoners > Toegankelijkheidsverklaring

Toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 20 oktober 2015 en geldt voor de website http://www.eemsmond.nl .

De gemeente Eemsmond wil volledig voldoen aan de overheidsstandaard Webrichtlijnen versie 2 op niveau AA. Voldoen aan deze standaard maakt onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen.

Uitzonderingen en verbeterpunten

De volgende succescriteria zijn nog niet behaald. In onderstaande lijst vindt u onze verklaringen hiervoor.

 1. Succescriterium 1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen (A)

  Oorzaak

  Er worden visuele instructies gegeven door het het gebruik van woorden zoals 'hieronder' of 'onderstaande'.

  Gevolg

  Blinde of slechtziende bezoekers kunnen deze instructies niet gebruiken en de content niet begrijpen.

  Alternatieven

  -

  Maatregelen

  Leverancier past teksten aan.

  Planning

  Begin 2016. (opgelost op 15 december 2015)

 2. Succescriterium 1.4.1 Gebruik van kleur (A)

  Oorzaak

  Bepaalde informatie in een kalender is alleen herkenbaar als kleur.

  Gevolg

  Bezoekers met een visuele handicap kunnen deze informatie niet herkennen.

  Alternatieven

  -

  Maatregelen

  Leverancier voegt een tekstueel alternatief toe aan de kalender.

  Planning

  1 december 2015 (opgelost op 3 november 2015)

 3. Succescriterium 1.4.3 Contrast (minimum) (AA)

  Oorzaak

  Het contrast tussen voorgrond- en achtergrondkleuren voldoet op bepaalde pagina's niet aan de gestelde eisen.

  Gevolg

  Bezoekers met een visuele handicap kunnen bepaalde informatie niet herkennen.

  Alternatieven

  -

  Maatregelen

  Leverancier gaat contrastverhouding verbeteren.

  Planning

  Begin 2016. (opgelost op 15 december 2015)

 4. Succescriterium 1.4.5 Afbeeldingen van tekst (AA)

  Oorzaak

  Tekst wordt als afbeelding gebruikt om informatie over te brengen.

  Gevolg

  Bezoekers kunnen niet zelf invloed uitoefenen op de presentatie van de tekst.

  Alternatieven

  -

  Maatregelen

  Afbeeldingen en tekst worden van elkaar gescheiden.

  Planning

  1 december 2015 (opgelost op 26 oktober 2015)

 5. Succescriterium 2.2.1 Timing aanpasbaar (A)

  Oorzaak

  Binnen een pagina met een tijdslimiet wordt geen waarschuwing gegeven wanneer een sessie dreigt te verlopen.

  Gevolg

  De sessie verloopt zonder dat de bezoeker daar invloed op kan hebben.

  Alternatieven

  -

  Maatregelen

  Leverancier gaat mogelijkheid bieden om sessie te laten verlengen.

  Planning

  Begin 2016.   (opgelost op 15 december 2015)

 6. Succescriterium 2.4.3 Focus volgorde (A)

  Oorzaak

  De navigatievolgorde middels tab toetsen is niet logisch en kan voor verwarring zorgen.

  Gevolg

  Een bezoeker kan hierdoor een verkeerde keuze maken in het formulier.

  Alternatieven

  -

  Maatregelen

  Volgorde van de navigatie wordt aangepast door de leverancier.

  Planning

  Begin 2016.   (opgelost op 15 december 2015)

 7. Succescriterium 2.4.6 Koppen en labels (AA)

  Oorzaak

  Beschrijvingen van labels in een formulier kloppen niet of zijn niet aanwezig.

  Gevolg

  Bezoekers met een visuele handicap begrijpen nu niet waar een pagina naartoe linkt.

  Alternatieven

  -

  Maatregelen

  Leverancier past labels aan.

  Planning

  Begin 2016.   (opgelost op 15 december 2015)

 8. Succescriterium 2.4.7 Focus zichtbaar (AA)

  Oorzaak

  Wanneer door de website wordt genavigeerd met het toetsenbord is de stippellijn rondom het geselecteerde element niet goed zichtbaar.

  Gevolg

  Wie navigeert met de tab toets kan niet goed zien op welk element de focus ligt.

  Alternatieven

  -

  Maatregelen

  Leverancier maakt de focus duidelijker.

  Planning

  1 december 2015. (opgelost op 3 november 2015)

Aanpak om de toegankelijkheid van onze website te bevorderen

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om naleving van de Webrichtlijnen te bevorderen:

 • Onderzoek: Onafhankelijke deskundigen toetsen regelmatig (onderdelen van) onze website op toegankelijkheid. Gevonden knelpunten lossen wij duurzaam op.
 • Automatische toetsen: Wij laten onze website regelmatig toetsen door een automatische toetstool zoals Gewoon Toegankelijk.
 • Interne controle vóór publicatie: Onze redactie toetst vóór publicatie alle content op toegankelijkheid.
 • Periodieke interne controle: Onze redactie voert periodiek tussentijdse controles uit op de content.
 • Software: Onze redacteuren gebruiken speciale software om informatie (tekst, beeld, video) beter toegankelijk te maken, zoals de Toegankelijkheidsassistent.

Testresultaten