Home > Inwoners > Aardbevingen en versterken > Nieuws aardbevingen en versterken > Versterken van scholen in Eemsmond van start

Versterken van scholen in Eemsmond van start

Dit item is verlopen op 31-08-2018.

In navolging van de andere aardbevingsgemeenten, gaat ook in de gemeente Eemsmond het versterken van de scholen van start. “Fijn dat we nu kunnen starten met het meest omvattende programma voor scholenhuisvesting sinds jaren,” aldus Harald Bouman (wethouder gemeente Eemsmond).

De veiligheid van alle scholen in de gemeente is eerder al eens onderzocht. Daar kwamen gelukkig geen acute risico’s uit naar voren. Om ook toekomstige risico’s zo klein mogelijk te maken, worden alle scholen in meer of mindere mate versterkt. Afhankelijk van het werk dat er ligt en met een blik op de toekomst, kan dat in sommige gevallen betekenen dat een school een helemaal nieuw gebouw krijgt. Dit onderzoek loopt nog.

Wat gaat er gebeuren?

Het scholenprogramma kwam tot stand na uitvoerig overleg tussen schoolbesturen en de gemeente. Na de zomer komt meer duidelijkheid over de precieze plannen per school. Het versterken of herbouwen van de 12 schoolgebouwen in onze gemeente, vraagt een nauwe afstemming tussen schoolbesturen, CVW, aannemers en de leveranciers van bouwmaterialen. De gemeente denkt samen met de schoolbesturen ook alvast na over locaties voor tijdelijke huisvesting, mocht dat nodig zijn.

Wanneer is welke school aan de beurt?

De uitkomsten van het onderzoek, de afstemming tussen de verschillende organisaties en de beschikbaarheid van tijdelijke locaties, zijn bepalend voor de planning. Op dit moment valt daarom niet te zeggen wanneer precies welke school aan de beurt is. Zodra we meer details weten, maken we dat per locatie bekend.

Wie betaalt het?

De NAM financiert het grootste gedeelte van het scholenprogramma. Daarnaast was er een bijdrage vanuit het Rijk om de scholen te moderniseren en te verduurzamen.

Hoe blijf ik op de hoogte?

Via de Eemsmond verbindt houden we u natuurlijk op de hoogte. Heeft u als ouder specifieke vragen over de versterking van de school van uw kind? Het schoolbestuur kan u hierover bijpraten. Woont u naast een school? Zodra de school aan de beurt is, informeren we u. Dat kan even duren. Het scholenprogramma loopt in elk geval tot 2020.