Home > Inwoners > Wegen, parkeren en vervoer > Gehandicaptenparkeerplaats

Gehandicaptenparkeerplaats

Met een gehandicaptenparkeerkaart kunt u een auto parkeren op de daarvoor aangewezen parkeerplaatsen. Naast algemene gehandicaptenparkeerplaatsen kunt u onder voorwaarden een persoonlijke gehandicaptenparkeerplaats aanvragen voor uw voertuig.

Soorten gehandicaptenparkeerplaatsen

Er zijn 2 soorten gehandicaptenparkeerplaatsen:

Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken

Parkeerplaats waarbij het kenteken is aangegeven van het voertuig dat op de parkeerplaats mag parkeren. Deze kan, als daar ruimte voor is, vlakbij uw woning worden aangelegd.

Algemene gehandicaptenparkeerplaats

Parkeerplaats waar iedereen met een gehandicaptenparkeerkaart mag parkeren. U vindt de algemene gehandicaptenparkeerplaatsen op plekken waar veel bezoekers komen zoals winkels. U herkent deze parkeerplaatsen aan een blauw bord met een witte P en een wit rolstoelsymbool.

Voorwaarden parkeerplaats op kenteken

Als inwoner van Eemsmond kunt u een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aanvragen als:

  • u een gehandicaptenparkeerkaart voor bestuurders heeft (bestuurderskaart);
  • u niet beschikt over parkeerruimte op eigen terrein en die ook niet is te realiseren;
  • de parkeerplaats binnen loopafstand kan worden aangelegd en geen belemmering voor het verkeer is.

Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aanvragen

Het aanvragen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken gaat als volgt:

  • U vraagt een gehandicaptenparkeerplaats aan door het aanvraagformulier (pdf) in te vullen en op te sturen.
  • Er wordt door de gemeente onder andere advies gevraagd bij de politie om een verkeersbesluit te kunnen nemen.
  • Binnen 8 weken neemt de gemeente een besluit op uw aanvraag.
  • Het verkeersbesluit wordt gepubliceerd in de Ommelander Courant en op de deze website.
  • Vervolgens ligt het besluit 6 weken ter inzage op het gemeentehuis en kunnen belanghebbenden bezwaar eventueel maken.
  • Daarna volgt binnen 2 weken de aanleg van uw parkeerplaats en het plaatsen van het kentekenbord.

Kosten plaatsen kentekenbord

Het plaatsen van een kentekenbord kost € 61,40.